AVG Policy

Bij Balance Your Limits beschermen wij uw persoonsgegevens.  AVG Policy verklaring Balance Your Limits

 

Algemeen

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (hypnosecentrum.nl) bezoekt, een bestelling plaatst, een afspraak maakt, de behandelingsovereenkomst invult of een overeenkomst sluit.

 

Onze gegevens:

Balance Your Limits
Schoolstraat 25, 5843 AG Westerbeek
Markt 33, 5451 BD Mill
Telefoonnummer: 06-34377010
KvK-nummer: 61762830
www.balanceyourlimits.nl
info@balanceyourlimits.nl

 

Korte privacyverklaring Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

 

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

 

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken,  zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, de uitvoering van de overeenkomst, zodat wij contact kunnen opnemen met het bedrijf waar je werkt, om nieuwsbrieven te versturen en voor klantenonderzoek als je daar toestemming voor gegeven hebt, voor je account op onze website en om reviews te plaatsen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden.

Je hebt ook rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@balanceyourlimits.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar info@balanceyourlimits.nl Of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 06-34377010

 

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken.

 

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

 

Privacyverklaring

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

- Voor identificatiedoeleinden
- Voor het aanspreken met de juiste titel
- Om na te gaan of je boven de leeftijd van 16 bent en bevoegd bent een overeenkomst met ons aan te gaan
- Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen
- Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
- Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling - Om onze administratie te kunnen voeren
- Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
- Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze administratie
- Om de bestelling te kunnen verwerken
- Om de mogelijkheid te bieden met het sociaal media account in te loggen op onze website
- Om op de website content te kunnen tonen die daar op wordt geplaatst
- Om reviews via andere kanalen te tonen
- Het per e-mail op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken
- Om de browser en/of het apparaat te herkennen
- Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website
- Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken
- Om het surf- en klikgedrag op onze website te volgen en zo onze website te verbeteren, gebruikersvriendelijk en interessanter te maken

Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van jouw gegevens gebaseerd?

 

Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"): Jouw toestemming. De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar je partij bij bent. De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende "gerechtvaardigde belangen:
- Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.
- De behandeling met directe hypnose te kunnen afstemmen op het individu.

 

Ben je verplicht de gegevens te verstrekken?

Ja, sommige gegevens vragen wij je verplicht op te geven. Wanneer je deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met je aangaan. Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met je aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.

Aan wie geven wij jouw gegevens door?

Wij gebruiken jouw gegevens in principe alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:


- Accountant / boekhouder. De gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant / boekhouder. Onze boekhouder / accountant is gevestigd in Nederland

- Overheidsinstanties. We kunnen verplicht worden om gegevens af te staan aan Nederlandse overheidsinstanties.

 

Worden jouw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

 

Ontvangen wij jouw gegevens van andere partijen?

Ja, wij ontvangen de hierna aangegeven gegevens van de volgende (soorten) partijen:

- via de website www.balanceyourlimits.nl
- Google. Wij ontvangen gegevens van Google, gevestigd in Ierland.

 

Welke gegevens ontvangen wij van andere partijen?

Wij ontvangen de volgende (soort) gegevens:
- Titel
- Voor en achternaam
- Adres (straatnaam en huisnummer, postcode, plaats en land)
- Geboortedatum
- (Mobiele) telefoonnummer
- E-mail adres
- Reden voor het maken van een afspraak
- Inlognaam (gebruikersnaam)
- Surfgedrag op websites

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Welke rechten heb je?

Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:- om een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens;
- om informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens;
- om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
- om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;
- in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten verwijderen;
- in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten "beperken";
- in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens;
- om, als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens;
- als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van onze dienst), en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heb je het recht om jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, de gegevens op jouw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
- een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar je je werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om jouw rechten uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen via info@balanceyourlimits.nl  Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met je niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van je hebben, dit zullen wij dan ook toelichten. De meeste van jouw gegevens vind je terug in je eigen account. Je kunt daarop inloggen en de gegevens aanpassen. 

 

Wat als je vragen of klachten hebt?

Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:


Balance Your Limits
Schoolstraat 25, 5843 AG Westerbeek
Markt 33, 5451 BD Mill
Telefoonnummer: 06-34377010
KvK-nummer: 61762830
www.balanceyourlimits.nl
info@balanceyourlimits.nlKunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van april 2017. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door je daar een email-bericht over te sturen.